Tiếng ViệtEnglish日本語
Hotline Headquarters ☎ 0276.3877.384 - 0937.671.752 - Japanese Language YAMAMOTO ✆ 0931.559.668 - 0949.171.838
  • CHIÊU SINH LỚP TIẾNG NHẬT CƠ BẢN N5


    LH ☛ 0918-438-444
  • CELEBRATE 2 FOUNDED YEAR


    JAPANESE LANGUAGE YAMAMOTO
  • ĐẶT VÉ MÁY BAY TRONG NƯỚC & INTERNATIONAL


    LH ☛ 0931-559-668

 Hơn 10 year experience of living , nghiên cứu,làm việc tại Nhật Bản , ban lãnh đạo Narita Tây ninh sẽ biến ước mơ du học Nhật của những tài năng trẻ thành sự thật qua hệ thống hỗ trợ du học Nhật có 1 không 2 của Narita Tây Ninh .
<Trích thư ngỏ của Chủ tịch Cty TNHH Một Thành Viên Narita Tây Ninh>

Narita management philosophy of Tay Ninh Co., Ltd. is "to create a new education、To realize the important human resource development、Meet the expectations of society "。
10Over the year、Narita Tay Ninh of founder、So that those that have accumulated in Japan can realize the dream of Vietnamese youth、We support every effort。
<成田タイニン(株)創業者による>

Japan Oversea Consultancy

Consult the newest and useful information about Oversea Study in Japan

Details
Book flights

Air ticket agent domestic and international

Details

New Activity