Tiếng ViệtEnglish日本語
ホットライン本部☎ 0276.3877.384 - 0937.671.752 - 日本語山本✆ 0931.559.668 - 0949.171.838
 • 基本言語クラスN5


  バイス 2/4/6 から 17:30 - 19:00 LH☛0918-438-444
 • ANNIVERSARY 3 周年


  山本日本語
 • 一時停止ベトナムフライト – JAPAN PC COVID19


  国内チケットLH LH 0931-559-668
 • 数の証明のための知的財産部門 354001


  YJECブランド ( 外国語教育, 留学する,翻訳)

 Hơn 10 năm kinh nghiệm đã và đang sống , nghiên cứu,làm việc tại Nhật Bản , ban lãnh đạo Narita Tây ninh sẽ biến ước mơ du học Nhật của những tài năng trẻ thành sự thật qua hệ thống hỗ trợ du học Nhật có 1 không 2 của Narita Tây Ninh .
<Trích thư ngỏ của Chủ tịch Cty TNHH Một Thành Viên Narita Tây Ninh>

成田タイニン(株)の経営理念は”新たな教育を創造し、大事な人材育成を実現させ、社会からの期待に応える”。
10年間に渡り、成田タイニンの創業者は、日本で蓄積したものをベトナム人の若者の夢を実現できるように、全力でサポート致します。
<成田タイニン(株)創業者による>

Tư vấn du học

Đem đến cho bạn những thông tin mới và hữu ích về Du học Nhật Bản

Xem chi tiết
Đặt vé máy bay

Đại lý bán vé máy bay trong nước và quốc tế

Xem chi tiết

新しいアクティビティ