Chúc mừng học viên Lý Thành Tàiđậu vào trường Đại Học NATS(合格おめでとう)NATS 自動車大学校に合格 おめでとう

Chúc mừng học viên Lý Thành Tài khóa 1 của Narita Tây Ninh đậu vào trường Đại Học Thiết kế ô tô NATS khoa kỹ sư thiết kế năm học 2017-2019
合格おめでとう!㊗️gokaku dia audi

Comments are closed.