Chúc mừng học viên YAMAMOTO đậu N5 tỉ lệ 100%

Kết quả của các em là niềm vui của thầy Cô. Chúc mừng học viên Trung tâm Nhật Ngữ YAMAMOTO đã thi đậu 100 % – Kỳ thi Top J 19-05-2019.Học viên 8 tuổi “nhí” nhất trung tâm em Yến Mi cũng đã đậu N5.

 

 

Comments are closed.