Congratulations students pass N5 ratio YAMAMOTO 100%

The results of the children is the joy of my teachers. Chúc mừng học viên Trung tâm Nhật Ngữ YAMAMOTO đã thi đậu 100 % – Kỳ thi Top J 19-05-2019.Học viên 8 fresh “nhínhất trung tâm em Yến Mi cũng đã đậu N5.

 

 

Comments are closed.