Students grade contest SC1A YAMAMOTO Top J 22/9

Ngày 22 tháng 9 năm 2019 học viên YAMAMOTO tham dự kì thi Top J tại trường đại học Khoa Học Xã Hội Nhân Văn . Sau khi thi xong các học viên đã tham gia chương trình lễ hội mùa thu tại Giga Mall Bình Triệu.

 

Comments are closed.