Principal HIA HONDA Visiting Teacher Center 20/11

Overview

Độ ngũ trung tâm Nhật ngữ YAMAMOTO và du học sinh kỳ bay tháng 4 and May 10 năm 2019 chào mừng Hiệu Trưởng Học Viện Quốc Tế Heisei Thầy HONDA về thăm trung tâm nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 vừa qua.

Services