CHIÊU SINH HỌC VIÊN LỚP TIẾNG NHẬT KHAI GIẢNG NGÀY 7/4/2014 ( DÀNH CHO MỌI LỨA TUỔI)