Đại diện Narita Tây Ninh thăm và làm việc các trường tại nhật bản 05/12/2016Narita Thailand Nin Company representatives of Japan business trip state

Overview

Narita Xining representatives working visit area schools chiba & Tokyo, Japan 05/12/2016

Narita Thailand Nin company representative Chiba and Tokyo of Japanese school visit state

Services