Học Viên Narita Tây Ninh Tham Dự Lễ Khai Giảng 13/5/2016

Overview

~Lễ Khai Giảng~

入学式

Chúc Mừng Học Viên Khóa 2  Narita Tây Ninh

Học Viên Narita Tây Ninh Dự Lễ Khai Giảng Khóa Học Tháng 4-2016 Tại Trung Tâm Hội Nghị Kozunomori Narita Ngày 13/5/2016.

Hình ảnh : Văn Phòng Tại Narita Cung Cấp

Services