Hiệu Trưởng & Giám Đốc Tập Đoàn Lao Động Thăm Chi Nhánh Narita Tây Ninh日本語学校長・技能研修センター理事長が支社訪問

Overview

Wel come to Narita Tay Ninh Company
Hiệu trưởng Narita và giảng viên đại học Keiai,giám đốc tập đoàn xuất khẩu lao động sang thăm chi nhánh Narita Tây Ninh ngày 3/10/2016

成田日本語学校長・日中科学文化センター理事長が成田タイニンカンパニー訪問

記念撮影:成田タイニンカンパニー タインニンシティ事務所にて。

Services