Học Viên Khóa 2 Làm Thủ Tục Xuất Cảnh

Overview

Tối 19 Tháng 3 Học Sinh Khóa 2 Làm Thủ Tục Xuất Cảnh Tại Sân Bay Quốc Tế tân Sơn Nhất Cùng Ban Giám Đốc.

成田タイニン(株)4月入学の学生がタンソンニャット空港にて出発直前記念写真。

Services