Học Viên Narita Tây Ninh dự kì thi năng lực Nhật Ngữ 日本語能力試験受験背景(成田タイニン学校生徒)

Overview

  Học Viên Narita Tây Ninh dự kì thi năng lực Nhật Ngữ ngày 18 tháng 10 năm 2015 , tại Đại Học KHXH&Nhân Văn

Services