Học Viên Narita Tây Ninh du lịch Phú Quốc 22/10School trip 2015/10/22

Overview

Students Narita travel Tay Ninh Phu Quoc from 22 tháng 10 to

25 tháng 10 before leaving to study in Japan in December 3 năm 2016.

Services