Thông Báo Du Lịch Tốt Nghiệp 24/02/2017卒業旅行のお知らせ

Overview

Thông Báo Du Lịch Tốt Nghiệp 2017
Chúc mừng học viên khóa 2 của Narita Tây Ninh tốt nghiệp tại Narita vào ngày 3 tháng 3 năm 2017
Để chuẩn bị cho hành trang trước khi tốt nghiệp trường nhật ngữ Narita tổ chức du lịch tốt nghiệp cho các em vào ngày 24 tháng 2 năm 2017 như sau:
Điểm đến Khu Du Lịch Fuji-Q-Highland (https://www.fujiq.jp/)
Địa điểm tập trung ga Kozunomori
Thời gian 6h45
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
Mọi chi tiết liên hệ văn phòng Narita Tây Ninh tại Narita
Hotline 080-4464-7797 (Mr.Trung)

Services