ĐÃ ĐƯỢC CẤP PHÉP THƯƠNG HIỆU NARITA TÂY NINH (Yjec)

Overview

Chúc mừng Công Ty TNHH MTV Narita Tây Ninh đã được Cục Sở Hữu Trí Tuệ Cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu Logo độc quyền số 354001 sau đây gọi tắc là Yjec theo quyết định số 43523/QĐ-SHTT ký ngày 18 tháng 06 năm 2020 .Lĩnh vực hoạt động : Dạy ngoại ngữ,tư vấn du học và dich thuật.

Services