THÔNG BÁO LỊCH THI NAT-TEST & TOP J 2017(2017年日本語試験関連情報)2017年日本語試験日程

 ★★  LỊCH THI NAT-TEST 2017 NHƯ SAU ★★

                           Hạn nộp hồ sơ                 Ngày thi                                   Cấp độ thi 

Lần 1  13/01/2017      12/02/2017    N1、N2、N3、N4、N5
Lần 2  10/03/2017    09/04/2017     N3、N4、N5
Lần 3  12/05/2017   1 1/06/2017    N1、N2、N3、N4、N5
Lần 4  07/07/2017   06/08/2017     N3、N4、N5
Lần 5  15/09/2017   05/10/2017    N1、N2、N3、N4、N5
Lần 6  10/11/2017   10/12/2017     N3、N4、N5

 ★★  LỊCH THI TOP J 2017 NHƯ SAU ★★

                          Hạn nộp hồ sơ                    Ngày thi                                    Cấp độ thi 
Lần 1  23/12/2016   08/01/2017     Sơ cấp
Lần 2  17/02/2017   05/03/2017    Sơ cấp,trung cấp
Lần 3  28/04/2017   14/05/2017    Sơ cấp,trung cấp,cao cấp
Lần 4  23/06/2017   09/07/2017       Sơ cấp
Lần 5  08/09/2017   24/09/2017    Sơ cấp,trung cấp
Lần 6  20/10/2017   12/11/2017          Sơ cấp,trung cấp,cao cấp

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

Mọi chi tiết xin liên hệ trụ sở chính công ty Narita Tây Ninh hoặc chi nhánh công ty để được sự tư vấn tốt nhất.
Xin chân thành cảm ơn đã đọc tin.

NARITA  TAYNINH CO.,LTD

Comments are closed.