THÔNG BÁO LỊCH THI NAT-TEST & TOP J 2017(2017年日本語試験関連情報)2017年日本語試験日程

 ★★  LỊCH THI NAT-TEST 2017 NHƯ SAU ★★                            Hạn nộp hồ sơ                 Ngày thi                                   Cấp độ thi  Lần 1    13/01/2017        12/02/2017       N1、N2、N3、N4、N5 Lần... Continue reading →

Chúc mừng học viên Lý Thành Tàiđậu vào trường Đại Học NATS(合格おめでとう)NATS 自動車大学校に合格 おめでとう

Chúc mừng học viên Lý Thành Tài khóa 1 của Narita Tây Ninh đậu vào trường Đại Học Thiết kế... Continue reading →